Tuesday, August 28, 2007

Aplicar la misma "vista" a cada Folder

1. Abrir el Windows Explorer (Windows + e)
2. Seleccionar el tipo de vista deseado (tiles, icons, details, etc.)
3. En el menu de Tools en la barra de menú entrar a:
  • Folder Options.
  • View.
  • Apply to all folders
  • Yes
  • Ok.

No comments: